Pikavippien perintä ja perintäkulut

Pikalainojen takaisinmaksu ajallaan kannattaa, sillä yhdestä 50 euron pikavipistä voi koitua erilaisia perintäkuluja jopa 190 euroa.

Jokainen maksumuistutus 5 euroa

Lainantarjoaja saa periä enintään 5 euron suuruisen maksumuistutuskulun silloin kun maksumuistutus on lähetetty ns. 14 vuorokauden säännön mukaisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että

  • ensimmäinen maksumuistutus on lähetetty aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua alkuperäisen laskun eräpäivästä, ja
  • toinen maksumuistutus 14 vuorokauden kuluttua ensimmäisen maksumuistutuksen lähettämisestä.

Näistä molemmista saa siis periä 5 euron kulun, eli kahdesta maksumuistutuksesta tulee maksettavaa yhteensä 10 euroa.

Lainantarjoaja saa lähettää maksumuistutuksia kuluttajalle muulloinkin, esimerkiksi jo eräpäivänä, mutta tällöin niistä ei saa periä maksua. Maksumuistutusmaksun saa periä ainoastaan sellaisesta maksumuistutuksesta, joka on lähetetty edellä mainitun 14 vuorokauden säännön mukaisesti.

Perintätoimisto veloittaa enemmän

Jos pikavippilaskua ei makseta maksumuistutuksesta huolimatta, lainantarjoaja siirtää velan yleensä perintätoimiston perittäväksi. Tällöin perintätoimisto lähettää maksuvaatimuksen, josta se saa veloittaa omat perintäkulunsa. Perintäkuluja perintätoimisto saa periä vain sellaisesta maksuvaatimuksesta, joka on lähetetty aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua edellisestä maksumuistutuksesta tai maksuvaatimuksesta.

Jos velan suuruus on 250 euroa tai vähemmän, perintätoimisto saa veloittaa yhtä maksuvaatimusta kohden enintään 21 euron perintäkulun. Jos saatava on suurempi kuin 250 euroa, perintätoimisto saa veloittaa jopa 45 euroa yhtä 14 vuorokauden säännöllä lähettämäänsä maksuvaatimusta kohden.

Missä menee raja?

Yhdestä 250 euron tai sitä pienemmästä pikavipistä saa erilaisia kuluja periä enintään 190 euroa. Jos pikavippi on suurempi kuin 250 euroa, saa perintäkuluja veloittaa enintään 220 euroa.

Tämä tarkoittaa sitä, että 50 euron pikavipistä voi perintäkuluja joutua maksamaan jopa 190 euroa.

Aiheet: 14 vuorokauden sääntö, Eräpäivä, Maksumuistutus, Maksumuistutusmaksu, Maksuvaatimus, Perintä, Perintäkulut, Perintätoimisto